Edistyksellinen ilmastolaki hyödyttää Suomea

Edistyksellinen ilmastolaki hyödyttää Suomea

Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) kuvaa tänään hyväksyttyä uutta ilmastolakia merkityksellisenä virstanpylväänä matkalla kohti hiilineutraaliuutta. Hän arvioi että Suomen kunnianhimoinen ilmastopolitiikka ei ole ainoastaan moraalisesti motivoitunutta vaan myös hyödyllistä maan taloudelle ja hyvinvoinnille.

– Näinä aikoina hintojen noustessa ja monen kamppaillessa nousua vastaan arjessaan, on tärkeää muistaa että vahva ja oikeudenmukainen ilmastopolitiikka ei lisää ongelmia, vaan ratkoo niitä. Ympäristövaliokunnan mietinnössä todetaan osuvasti, että jo toteutettu vahva ilmastopolitiikka ja siirtyminen hiilineutraliuteen auttavat lievittämään Ukrainan sodan aiheuttamaa kustannusshokkia, sanoo ympäristövaliokunnassa istuva Kvarnström.

Kvarnström on myös sitä mieltä, että EU-tason ratkaisut ovat välttämättömiä ja keskeisiä. Hän ei kuitenkaan näe ongelmaa kunnianhimoisemman politiikan ajamisessa kuin muualla EU:ssa. Päinvastoin, hän pitää sitä oikeutettuna.

– Juuri tästä syystä meidän täytyy ottaa johtoasema, jotta voimme vaikuttaa uskottavasti EU:n sisällä. Samalla valitsemamme linja hyödyttää koko maata, jonka lisäksi saamme nopeammin puhtaamman ympäristön ja kestävämmän yhteiskuntajärjestelmän, sanoo Kvarnström joka uskoo, että uudistetun ilmastolain avulla Suomi voi turvallisemmin saavuttaa hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2035 mennessä. 

Välitavoitteet vuosille 2030 ja 2040, sekä tiukempi päästötavoite vuodelle 2050 ovat uuden ilmastolain keskiöissä. Kvarnström toivottaa tervetulleeksi myös lakiin sisältyvän ehdotuksen maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman laatimisesta.

Ilmastolaki laadittiin ennen Venäjän hyökkäyssodan alkamista Ukrainassa. Seuraavaksi Kvarnström näkee tärkeänä, kuten myös ympäristövaliokunta mietinnössään, että arvioidaan mahdollisimman pian Venäjän ja Ukrainan tilanteen seuraukset Suomen huoltovarmuudelle, jotta tämä näkökulma voidaan huomioida ilmastotoimien suunnittelussa.

Lähteet: STT & SDP Eduskunta
Kuva: Jukka-Pekka Flander