Hallitukselta tärkeä päätös tukea Utsjoen rakennemuutostilannetta

Hallitus on myöntänyt 16.12.2021 Utsjoen äkilliseen rakennemuutostilanteeseen 300 000 euroa. Rahoituksella tuetaan Utsjoen kestävän elinkeinotoiminnan edistämistä.

Lapin liitolle myönnetty rahoitus on tarkoitettu Utsjoen kalastuskiellosta aiheutuneen paikallisen elinkeinoelämän muutostilanteen hoitamiseen ja koordinaation sekä kestävän elinkeinotoiminnan edistämiseen. Tenojoelle on tehty määräaikainen kalastuskielto Suomen ja Norjan yhteisellä päätöksellä. Rajoituksen syy on Tenon lohikantojen nopeasti heikentynyt tila.

– Tenojoella jouduttiin viime kesänä ottamaan käyttöön historian kovimmat rajoitukset lohen pyynnin osalta, koska lohikanta on voimakkaasti heikentynyt. Rajoituksista on ollut valtavat taloudelliset menetykset niin Utsjoen kunnalle kuin yrittäjille kalastusmatkailutulojen menetyksen myötä ja on tärkeää, että valtiovalta tulee vastaan tukitoimenpitein asiassa, Ojala-Niemelä päättää.

Lähde: STT Info