Keski-Suomi onnistuja aluetukirahoituksessa

Keski-Suomi onnistuja aluetukirahoituksessa

SDP:n keskisuomalainen kansanedustaja Piritta Rantanen pitää valtioneuvoston asetusta alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista vuosina 2022-2027 Keski-Suomen kannalta onnistuneena kokonaisuutena. Erityisesti Rantanen iloitsee siitä, että Jämsän mukanaolo vahvistui. Aluetukien tavoitteena on EU:n epäedullisessa asemassa olevien alueiden positiivinen ja taloudellinen kehitys.

Valtioneuvoston istunto hyväksyi tänään asetuksen, ja sen myötä vahvistui, että Keski-Suomi sisältyy tulevien vuosien tukialueeseen, ja saa tukea monelle tärkeälle alueelle maakunnassa. Uusina alueina Keski-Suomesta mukana ovat Jämsän seutukunta sekä Joutsan, Keuruun ja Saarijärvi-Viitasaaren seutukunnat.

– Iloitsen, että nyt on valmista. Tätä tärkeää tavoitetta on pidetty esillä monessa yhteydessä, ja päätöksen myötä voikin todeta, että Keski-Suomen edunvalvonta on toteutunut asiassa erinomaisesti. Nyt Keski-Suomen yritykset voivat vihdoin rauhassa suunnitella investointeja, ja pääsevät toden teolla tekemään työtä maakunnan kasvun ja hyvinvoinnin eteen.

Jämsän osalta tuetaan äkillisen rakennemuutoksen tilanteen hoitoa ja samalla nimettyjä vierekkäisiä harvaan asuttuja alueita, joilla on verrattain korkea työttömyysaste ja heikko aluetalouden tilanne.

Keski-Suomessa tuella päästään vastaamaan aluetalouden ja kilpailukyvyn haasteisiin, sekä tukemaan investointeja alueellisen kasvun mahdollistamiseksi.

– On tärkeää, että laajasti koko Suomessa on mahdollisuus kasvuun ja kehitykseen. Väkimäärän, kasvun ja yritystoiminnan keskittymisen, ja alueiden eriarvoistumisen torjuminen on maassamme tärkeää, ja haluan, että jatkossakin laajasti ympäri Suomen ja Keski-Suomen on paikkoja tehdä töitä ja elää arkea.

Tukialueiden käytössä olevista tuen määrästä säädetään erikseen.

Lähteet: SDP Eduskunta / STT
Kuva: Jukka-Pekka Flander