Piirainen huolissaan VT 5:n pullonkaulasta

SDP:n kainuulainen kansanedustaja Raimo Piirainen on huolissaan valtatie 5:n pullonkaulasta – Leppävirran – Kuopion välillä.

Huolta lisää se, ettei se ole mukana Väyläviraston kymmenen vuoden investointiohjelman luonnoksessa.

– Tuo väli on osa Kainuun, Savon ja Pohjois-Karjalan runkoyhteyttä Etelä-Suomeen ja osoittautunut pullonkaulaksi, sanoo valtiovarainvaliokunnan ja sen liikennejaoston jäsen Piirainen, joka esitti huolensa eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa tänään Helsingisssä.

– Yhteysvälillä on jopa 6700 autoa päivässä, josta raskaan liikenteen osuus on 11 %. Liikenteen määrään suhteutettuna tie on liian kapea, mäkinen ja mutkainen. Tiellä on alhainen nopeusrajoitus. Erityisesti taajamissa on useita vaarallisia tasoliittymiä. Nykyinen tie jakaa taajamarakennetta ja liikenne aiheuttaa meluhaittoja Oravikoskella ja Paukarlahdessa. Kevyen liikenteen olosuhteet ovat myös huonot. Tien ongelmallisuus korostuu siksi, että se sijaitsee kahden jo parannetun tieosuuden välissä, perustelee Piirainen.

Lähde: STT Info