Piirainen: Tärkeitä talouden täsmätoimia

SDP:n kansanedustaja, eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsen Raimo Piirainen on tyytyväinen tänään valmistuneeseen valiokunnan mietintöön vuoden 2021 ensimmäisestä lisätalousarviosta.

– Lisätalousarvion täsmätoimilla pystytään vastaamaan pandemian aiheuttamiin vaateisiin. Suomen rakennerahasto-ohjelman käyttö elpymisvälineenä on tärkeä linjaus. Sen vuosille 2021-2023 kohdistuvalla REACT-EU -välineellä pystytään lisäämään myöntämisvaltuutta jopa 295 miljoonaa euroa, josta lähes 130 miljoona jo kuluvalle vuodelle, nopealla aikataululla. Se nopeuttaa alueiden elpymistä koronan aiheuttamasta iskusta, alleviivaa kainuulainen Piirainen.

– Täsmäkohdennus tulee myös kulttuurialan toimijoille 20 miljoonalla eurolla ja kustannustuen kolmanteen kierrokseen varaudutaan lähes 370 miljoonalla eurolla. Se on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia palkka- ja muita kuluja. Valiokunnassa syntyi yksimielisyys, että muutosten myötä kustannustuki vastaa paremmin uusien yritysten, pienten yritysten ja yksinyrittäjien tarpeisiin ja että asetuksessa mainittujen toimialojen ulkopuoliset yritykset voivat hakea harkinnanvaraista tukea, painottaa Piirainen.

Muista määrärahalisäyksistä osoitetaan mm. öljylämmityksestä luopumisen avustuksiin kymmenen miljoonaa euroa sekä nuoren metsänhoidon ja pienpuun keruun tukeen ja sen toimeenpanon tehostamiseen yhteensä neljä miljoonaa euroa.

Metsänhoidon tehostaminen on tärkeää, koska ryteiköissä ei puu kasva ja järeydy hiilisieppariksi. Se on ekologisesti kestävää ja luo Suomelle pitkän aikavälin näkymän ilmastotavoitteiden saavuttamiselle ja vastuulliselle elinkeinotoiminnalle sekä uusien innovaatioiden kehittämiselle koko ihmiskunnalle, sanoo myös maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenenä toimiva Piirainen.

Lähde: STT Info


Muuta muualta

Afffi markkinoinnista

Affiliate markkinointi toimii siis niin yritysten yhtenä markkinointi-ja myyntikanavana ja mahdollisena lisäansaintana yrityksille ja yksityisille, kotona työskenteleville, tai matkalla oleville.

Eduskuntavaalit

Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 2. huhtikuuta 2023. Vaaleissa valitaan kansanedustajat eduskuntaan vaalikaudelle 2023–2027.