SAK:n hallitus: Myös työntekijät tarvitsevat hallitukselta kädenojennuksen

SAK:n hallitus vaatii, että työttömyyspäivärahan enimmäisaikaa pidennetään väliaikaisesti 100 päivällä koronan aiheuttaman pitkittyneen työttömyyden vuoksi

Vaikka rokotuksen ovat alkaneet, koronatilanne Suomessa ei näytä helpottavan aivan heti. Paluu normaalitilaan on arvioitu alkavan aikaisintaan kesällä. Tämä tarkoittaa, että monilla aloilla työttömyys- ja lomautustilanteet jatkuvat vaikeana vielä monta kuukautta.

SAK hallitus on erittäin huolissaan niiden tuhansien työntekijöiden tilanteesta, jotka ovat olleet pitkään lomautettuna tai menettäneet työnsä kokonaan koronan myötä.

– Korona on vienyt monelta palkkatyön. Jos koko ala on koronan takia kriisissä, työllistymismahdollisuudet ovat tavallista vähäisemmät. On meidän yhteinen vastuumme varmistaa, että ihmiset tulevat toimeen siihen asti, kun töitä on taas tarjolla, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta vetoaa. 

Eloranta muistuttaa, että pelkästään rokotus ei määrittele SAK:laisten alojen työllisyystilannetta, vaan yhteiskunnan avautuminen näkyy niissä viiveellä. Kesään on ladattu jo paljon toiveita, mutta monella meidän aloillamme normaali kysyntä saavutetaan vasta kun ihmiset uskaltavat liikkua ja tavata toisiaan normaalisti. 

– Työtilanne ei normalisoidu hetkessä. Meillä on jäsenistössä paljon ihmisiä, jotka työskentelevät kulttuuri- ja tapahtuma-alalla, ja heidän tilanteensa on todella vaikea. Myös matkailuala ja hotelli- sekä ravintola-ala ovat kärsineet koronasta, ja niissä työpaikkoja on menetetty viime vuoden aikana enemmän kuin uusia on syntynyt. 

Eloranta muistuttaa, että kyse on myös tasapuolisuudesta: Viime viikkoina Sanna Marinin hallitus on tehnyt ratkaisuja, joilla korona-ajan tukitoimia niin yrityksille kuin yrittäjille jatketaan. Myös työttömyysturvan osalta suojaosan ja liikkuvuusavustusten parannuksia ollaan jatkamassa. 

– Työttömyyspäivärahan jatkaminen nykyisestä sadalla päivällä olisi kädenojennus, joka kantaisi työttömiä ja lomautettua kevääseen. Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 300 tai 400 päivältä.
 
SAK ehdottaa myös, että työttömien ja lomautettujen opiskelumahdollisuuksia lisätään pikaisesti lisäämällä opiskelupaikkoja erityisesti työvoimakoulutukseen ja maksamalla koulutukseen osallistuville 250 euron korotusosa nykyisten korotusosien sijaan. 

Koronakriisi on heikentänyt myös nuorten työmarkkina-asemaa merkittävästi. Nuorten työllisyys-, opiskelu- ja hyvinvoinnin palveluihin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

– Tilanteen helpottamiseksi SAK esittää, että käynnistetään kokeilu, jossa nuorten oppisopimuskoulutuksen vetovoimaa edistetään työnantajalle maksettavan koulutuskorvauksen avulla. Oppisopimuskoulutuksen pilotointiin on syksyn 2020 budjettiriihessä varattu määräraha, joka voidaan ottaa viipymättä käyttöön.    

Lähde: STT Info