SDP:n Aki Lindén: Yksityislääkärien määräämien lääkkeiden kela-korvauksen poistamista ei ole suunnitteilla

SDP:n kansanedustaja Aki Lindén tyrmää väitteet yksityislääkärien määräämien lääkkeiden kela-korvauksen poistamisesta.

SDP:n kansanedustaja Aki Lindén tyrmää väitteet yksityislääkärien määräämien lääkkeiden kela-korvauksen poistamisesta. 

– Yksityislääkärien määräämien lääkkeiden kela-korvauksen poistamista ei ole suunnitteilla, sanoo SDP:n kansanedustaja Aki Lindén. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettamien valmisteluryhmien tehtävä on tarkastella monikanavarahoitusta sairaanhoitovakuutuksen korvauksien ja etuuksien näkökulmasta, ja koota ratkaisuvaihtoehtoja aiempien hallituskausien aikana tehtyjen työryhmätöiden ja selvitysten pohjalta. Lisäksi on tarkoitus selvittää eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Valmistelutyötä tullaan käyttämään myöhemmin käynnistettävän parlamentaarisen valmistelun tueksi, Lindén jatkaa.

Terveydenhuollon monikanavarahoitusjärjestelmän purku on ollut pitkäaikainen tavoite. Suomen terveydenhuollon rahoitus hoidetaan monikanavaisesti kuntien, valtion, Kelan ja asiakkaiden itse maksamien osuuksien kautta.

– Monikanavainen rahoitusjärjestelmä on monimutkainen. Pahimmillaan yhden henkilön yhden hoitojakson aikana maksava taho voi vaihtua jopa kymmeniä kertoja. Monikanavaisen järjestelmän purku on ollut useamman hallituksen tavoite jo vuosien ajan. Jos sairastut äkkinäisesti ja soitat ambulanssin, ambulanssin ensihoidon osuuden korvaa sairaanhoitopiiri, muun osuuden Kela. Sairaalassa saamasi hoidon kustantaa sairaanhoitopiirisi, jota rahoittaa kunta. Apteekista ostamasi lääkkeet korvaa taas Kela ja mahdollisen jatkohoidon maksaa kunta. Järjestelmä on sekava ja sen purkaminen on myös hallitusohjelmaan kirjattu tavoite, sanoo Linden.

Edellinen porvarihallitus leikkasi sairausvakuutuksen yhteenlaskettuja hoitokorvauksia noin 50 prosenttia ja nosti asiakasmaksuja rajusti, jolloin asiakkaiden maksama osuus sote-palvelujen kustannuksista kasvoi. Marinin hallitus pyrkii luomaan toimivamman järjestelmän.

– Arviolta 1,5 miljoonaa suomalaista käyttää yksityisen määräämiä reseptilääkkeitä ja Suomessa lääkekorvauksiin käytetään noin 1,5 miljardia euroa vuodessa. Monikanavaisuuden purku on ollut monien hallitusten tavoite, mutta on harhaanjohtavaa väittää, että yksityisten reseptilääkkeiden korvauksia oltaisiin leikkaamassa, kun rahoituksen tarkastelu on vasta virkamiesvalmistelussa. Joka tapauksessa monikanavarahoituksen purkaminen tulee seuraavaksi yhteiseen parlamentaariseen valmisteluun, päättää Lindén.

Lähde: STT Info