SDP:n Anneli Kiljunen iloitsee: Kotihoito on jatkossa turvallista, riittävää ja laadukasta

Hallitus parantaa iäkkäiden ihmisten kotiin annettavien palveluiden sitovuutta. Tavoitteena on, että jatkossa kotihoidon piirissä olevat voivat elää kodissaan turvallisesti, sillä heille taataan lailla tarpeiden mukaiset kotiin annettavat palvelut. Nykyinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistettäisiin kotihoidoksi ja tukipalvelut erotettaisiin omaksi palvelumuodokseen. Hallitus antoi asiasta tänään esitysluonnoksen.

– Nykymallissa kotihoidon asiakkaille laaditaan palvelusuunnitelma, mutta sen täydestä toteutumisesta ei ole ollut varmuutta. Palvelusuunnitelma ei ole turvannut tarvittavien palveluiden saatavuutta. Ongelmana on ollut, mm. että hoitajia ei ole ollut riittävästi. Tästä johtuen hoitajilla on työssään kiire ja suunnitelmista joudutaan jatkuvasti joustamaan. Tämän seurauksena palveluiden laatu ja henkilöstön hyvinvointi kärsii usein, taustoittaa kansanedustaja Anneli Kiljunen (sd.).

– Tästä itseään ruokkivasta noidankehästä sanoudutaan nyt irti. Hallitus on sitoutunut rahoittamaan kotihoidon palveluiden uudistusta niin, että jatkossa hoitohenkilöstön työajasta mahdollisimman suuri osa käytetään asiakastyöhön. Lisäksi henkilöstön jaksamisesta on huolehdittava nykyistä paremmin. Hallitus turvaa ikääntyneille kotiin tuotavien palveluiden riittävän rahoituksen ja asettaa järjestävälle osapuolelle sitovat palveluehdot, painottaa Kiljunen.

Henkilöstön riittävyyttä seurataan tulevaisuudessa jatkuvasti omavalvonnan avulla. Lisäksi kotihoitoa olisi järjestettävä henkilön tarpeiden mukaan kaikkina vuorokauden aikoina – myös öisin. Ympärivuorokautiset turvapalvelut olisivat osa tukipalveluja ja niiden toteuttamiselle säädettäisiin yhtenevät laatuvaatimukset.

– Palveluiden velvoittavuus ja rahoitus vahvistuvat tämän uudistuksen myötä. Lisäksi meidän täytyy huolehtia hoitoalan houkuttelevuudesta ja koulutuspaikkojen riittävyydestä. Pidän tämän uudistuksen osalta erittäin tärkeänä sitä, että mahdollisuus tehdä laadukasta hoivatyötä turvataan. Tämä lisää henkilöstön hyvinvointia, alan houkuttelevuutta sekä ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä, kiteyttää Anneli Kiljunen.

Lähde: STT Info