SDP:n Antti Lindtman: Kolme täsmätoimea koviin hintoihin

Kovat hinnat näkyvät nyt ihmisten arjessa, kun inflaatio on kiihtynyt nopeinta tahtia liki 40 vuoteen. Tällä hetkellä inflaatio on 7,8 prosenttia ja tavallista korkeampi inflaatio voi kestää pidempään kuin aluksi arvioitiin. 

Yhtälö on haastava. Toisaalta tilannetta on helpotettava ja hintojen nousua tulee kompensoida heille, jotka siitä eniten kärsivät. Samaan aikaan pitäisi välttää itse ongelman pahentamista. Siksi laajat haulikolla ammutut veronkevennykset eivät saa ekonomistien tukea tässä tilanteessa. 

Hallitus on jo reagoinut hintojen nousuun tekemällä aikaistetun indeksikorotuksen sosiaaliturvaan ja parantamalla työmatkavähennystä. Eläkkeensaajille on tehty pieni veronkevennys.

Syksyn budjettiriihessä tarvitaan lisää toimia hintojen nousuun vastaamiseksi. Erityisesti lapsiperheiden, pitkää työmatkaa ajavien ja eläkkeensaajien tilanteen helpottamiseksi. 

Tilannetta kannattaisi helpottaa kolmella tehokkaalla täsmätoimella: varhaiskasvatusmaksujen alentaminen, matkakuluvähennyksen korottaminen ja ansiotuloverotuksen alentaminen pieni- ja keskituloisille, mukaan lukien eläkkeensaajat. 

Kohtuullisella noin 100-150 miljoonan satsauksella varhaiskasvatusmaksujen tulorajoja olisi mahdollista korottaa 30-40 prosenttia. Silloin keskipalkkaisissa kahden vanhemman perheissä päivähoitomaksut puolittuisivat tai painuisivat hyvin lähelle nollaa. 

Kustannukset olisivat hyvin kohtuulliset julkiselle taloudelle verrattuna esimerkiksi yleisiin veronkevennyksiin. 

Matkakuluvähennyksen nostaminen vaikuttaisi erityisesti heihin, jotka liikkuvat pitkiä välimatkoja. Nyt jo tehtyä matkakuluvähennystä tulisi jatkaa ensi vuoden ajan ja harkita sen nostamista 0,30 eurosta per kilometri 35 senttiin. 

Kolmas keino on ansiotuloverotuksen laskeminen pieni- ja keskituloisille. Tässä eläkkeensaajia ei saa unohtaa, vaan samat veronkevennykset on ulotettava myös työeläkkeensaajille.

Nämä kolme täsmätoimea kohdistuisivat oikein tilanteessa, jossa hinnat nousevat rajummin kuin vuosikymmeniin. 

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä julkistaa elokuussa paketin toimista, joilla tilanteeseen vastataan. Syksyn budjettiriihestä on syytä odottaa tasapainoista ja oikeudenmukaista ratkaisua.

Lähteet: SDP / STT