SDP:n Eloranta: Asiakasmaksulain myötä terveydenhoidon maksut vähenevät ja samalla saavutettavuus paranee

Tänään eduskunnan lähetekeskustelussa oleva asiakasmaksulaki on pitkään odotettu sote-palvelujen saavutettavuutta parantava uudistus. Lain päätarkoitus on poistaa ja vähentää sote-palveluiden asiakasmaksuja. Lain myötä hoitajavastaanotot muutettaisiin maksuttomiksi perusterveydenhuollossa, alaikäisten poliklinikalla saama hoito muutetaan maksuttomaksi, mielenterveyspalveluiden maksuttomuutta perusterveydenhuollossa selkiytetään, sekä tartuntatauteihin liittyvän hoidon, tutkimuksen ja lääkkeiden maksuttomuutta laajennetaan osin. Pitkäaikaishoidon asiakasmaksut määräytyvät jatkossakin asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksukattoa laajennetaan niin, että siihen luetaan mukaan suun terveydenhuolto, terapia, tilapäinen kotisairaanhoito, sekä tietyt etäpalvelut. Laajennus koskee myös asiakasmaksuja, joihin on myönnetty toimeentulotukea.

– Uusi asiakasmaksulaki tukee ja poistaa taloudellista rasitetta perusterveydenhuollon asiakkailta. Suomalainen terveydenhoito on yksi maailman parhaista ja se on toteutettu laajalti julkisen sektorin toimesta. On tärkeää, että se on kohtuuhintaista asiakkaille. Lailla parannetaan vähempivaraisten asemaa terveydenhuollon piirissä, Eloranta toteaa.

Asiakasmaksulaki ottaa myös kantaa oikeustoimiin asiakasmaksujen perimisessä. Siinä korostetaan alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan. Sillä myös vahvistetaan asiakkaan oikeusturvaa, sekä selkeytetään muutoksenhakua koskevaa säännöstelyä. Samoin tuomioistuinmaksulakia muutetaan niin, että oikeudenkäyntimaksua ei saisi enää periä yksityishenkilön vireille panemissa asioissa koskien asiakasmaksulain mukaisia maksuja.

– Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ytimessä on terveydenhuollon saatavuus kaikille. Terveydenhoidon piiriin pitää päästä ja uskaltaa mennä, vaikka taloudellinen tilanne olisikin vaikea. Tällä pystytään ehkäisemään niin terveydellisiä haittoja, kun samalla myös tartuntatauteja. Terveys on jokaisen oikeus riippumatta omasta maksukyvystä. Siitä ei voida tinkiä, Eloranta jatkaa.

Lähde: STT Info