SDP:n Eloranta: Hallitus kuuntelee Vastaamon tietomurron uhreja ja korjaa epäkohtia

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta on tyytyväinen hallituksen eilen sopimiin toimenpiteisiin, joilla autetaan identiteettivarkauden kohteeksi joutuneita henkilöitä ja parannetaan identiteetin suojaa. Elorannan mielestä hallitus osoittaa linjauksillaan kuulleensa psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron uhreja ja käy korjaamaan esiin nousseita lukuisia epäkohtia.

– Itsekin Vastaamon tietomurron uhrina olen tyytyväinen siihen, että hallitus on ottanut tosissaan tietomurron esiin tuomat ongelmat. Eilisissä neuvotteluissa sovitut toimenpiteet sisältävät pitkälti kaikki ne asiat, joita esitin aiemmin tekemässäni toimenpidealoitteessa. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa vahvan tunnistamisen vaatimuksen laajentaminen luottokauppaan ja sähköiseen viranomaisasiointiin sekä yhtenäinen turvatoimien toimintakieltojärjestelmä siten, että luottokielto, rekisteröintikielto, osoitteenmuutoskielto ja osoitetietojen suojaus ovat saatavissa samasta paikasta, Eloranta kertoo.

Eloranta muistuttaa Vastaamon tietomurron osoittaneen, että yhteiskuntamme ei ole vielä riittävästi varautunut kyberrikollisuuteen. Siksi on tärkeää, että keskustelua kyberturvallisuuden parantamisesta jatketaan. Lisäksi on tärkeätä seurata hallituksen nyt linjaamien toimenpiteiden vaikutuksia esimerkiksi asiakas- ja potilasrekisterien valvonnan ja tietoturvan laadun osalta.

Lähde: STT Info