SDP:n Eloranta Luki-viikolla: Myös aikuisten lukivaikeuteen huomiota

Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, eduskunnan erilaiset oppijat tukiryhmän toinen puheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on tyytyväinen, että tänä vuonna Luki-viikolla on valittu teemaksi työnantajien ja työntekijöiden tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen lukivaikeuden haasteista ja mahdollisuuksista sekä oppimisvaikeuksien huomioimisen osana työhyvinvointia.

Monen aikuisen oppimisvaikeuksia ei ole koulu- ja opiskelupolun aikana virallisesti tunnistettu, eivätkä he ole siksi saaneet tarvitsemaansa tukea. On tärkeää, että myös aikuisille erilaisille oppijoille löydetään ratkaisuja niin oppimisvaikeuksien tunnistamiseen kuin niiden kanssa selviytymiseen ja tukeen mm. aikuiskoulutuksen avulla. Oppimisvaikeuksien ymmärtäminen ja huomioiminen sekä tuen tarjoaminen on keino lisätä työhyvinvointia, Eloranta sanoo.

Tällä hetkellä niin työelämässä, työnhakijoina kuin työvoiman ulkopuolellakin on suuri joukko aikuisia erilaisia oppijoita, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea oppimisvalmiuksiensa vahvistamiseen ja ohjausta erilaisten oppimista ja työssä suoriutumista helpottavien apuvälineiden käyttöön. Joillain aloilla oppimisvaikeuksia on yli 30 %:lla työntekijöistä.

-Lukutaito on kansalaistaito, joka ehkäisee syrjäytymistä ja mahdollistaa aktiivisen osallisuuden yhteiskuntaan. Suomesta puuttuu aikuisten lukutaitoa systemaattisesti kartoittavat tutkimukset sekä nimetty taho, joka auttaisi aikuista kehittämään luku- ja tekstitaitojaan. Tarvitaan määrätietoista työtä aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja heidän tukemisessa, Eloranta toteaa.

Lähde: STT Info