SDP:n Johan Kvarnström: Ikääntyneiden oikeuksia täytyy vahvistaa – opposition ehdotus lisäisi vain byrokratiaa

Marinin hallituksen esitys vanhusasiavaltuutetun tehtävän ja toimiston perustamisesta on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) pitää tervetulleena pyrkimystä parantaa ikääntyneiden asemaa ja edistää ikääntyneiden oikeuksia. Opposition kritiikki ei osu maaliin, ja heidän valiokunnassa esittämänsä vastaehdotus lisäisi vain byrokratiaa.

Kyseessä olevan esityksen tavoitteena on luoda itsenäinen ja riippumaton vanhusasioiden viranomainen, joka toimisi vastaavalla tavalla kuin lapsiasiavaltuutettu, josta on tullut tärkeä viranomainen lasten edun, näkökulman ja oikeuksien laaja-alaiseksi eteenpäin viemiseksi yhteiskunnassa. Vanhusvaltuutetun tarpeesta on keskusteltu useita vuosia, siitä on myös tehty lakialoitteita ja kansalaisaloite. Asia on nyt yhä ajankohtaisempi, kun ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa.

– Vanhusasiavaltuutettu voi ottaa käsiteltäväkseen ikääntyneiden oikeuksia ja asemaa koskevia kysymyksiä ja pitää niitä esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Vanhusasiavaltuutettu voi tehdä selvityksiä, olla muiden viranomaisten ja lainsäädäntötyössä kuultavana sekä arvioida jo tehtyjä päätöksiä ja vaikuttaa ennaltaehkäisevästi, sanoo Kvarnström, joka arvioi, että vanhusasiavaltuutettu voi seurata ikääntyneiden tilannetta, esittää tarvittavia toimenpiteitä, vaikuttaa asenteisiin, tuottaa raportteja ja arvioida eri ehdotusten vaikutuksia ikääntyneille.

– On hyvä, että vanhukset saavat vihdoin äänen, joka työskentelee heidän hyväkseen. Tällaisella viranomaisella on ollut vahva tilaus jo pitkään. Marinin hallitus toteuttaa ehdotukset nyt täysin hallitusohjelman mukaisesti. Tämä on jälleen hyvä osoitus siitä, miten hallitus saa aikaan konkreettisia tuloksia. Kyseinen viranomainen voi olla hyvin hyödyllinen suhteessa siihen käytettävään taloudelliseen panostukseen, kuten on ollut lapsiasiavaltuutettukin, Kvarnström sanoo.

Valiokuntakäsittelyssä kokoomus ja perussuomalaiset pitivät vanhusasiavaltuutettua tarpeellisena, mutta esittivät samalla että viranomaisella tulisi olla enemmän valtaa valitusasteena.

– Kuulostaa vakuuttavalta ehdottaa uudelle viranomaiselle vielä enemmän valtaa, mutta päällekkäisiä toimintoja ja byrokratiaa on syytä välttää. Valitusasteita on jo olemassa ja päällekkäisyydet luovat vain oikeudellisia epäselvyyksiä ja tulevat tarpeettoman kalliiksi. Kokoomus ja perussuomalaiset voisivat sen sijaan olla kiitollisia siitä, että nyt vanhusasiavaltuutetun tehtävä saadaan aikaan, toisin kuin silloin, kun he olivat hallitusvastuussa. Kaukaa haettu kritiikki näyttää nyt pelkästään kateelliselta, sillä tämä hallitus saa tulosta aikaan, Kvarnström sanoo.

Eräs asia, jonka Kvarnström uskoo nousevan hyvin ajankohtaiseksi vanhusasiavaltuutetun valvonta-asiaksi , on digitaalinen kehitys, sillä monilla ikääntyneillä ei edelleenkään ole niitä digitaalisia taitoja, joita odotetaan yhteiskunnassamme olevan tai omaisia, jotka voisivat auttaa heitä.

Kaikilla on oikeus toimivaan ja turvalliseen arkeen. Digitalisaation on mahdollistettava, mutta se ei saa sulkea ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa myös sitä, että asioinnissa viranomaisten kanssa ja tärkeiden peruspalvelujen saamisessa on oltava monenlaisia vaihtoehtoja. On myös järjestettävä tukea heille, jotka haluavat oppia hoitamaan asioitaan verkossa. Tässä kirjastoilla voi olla tärkeä rooli digitaalisen osaamisen vahvistamisessa, Kvarnström sanoo.

Lähde: STT Info