SDP:n Johannes Koskinen: Parlamentaarikot rauhan puolesta -ryhmä vaatii rokoteoikeudenmukaisuutta ja patenttisuojan purkamista koronahoidoille ja rokotteille

Kansainvälisen parlamentaarikot rauhan puolesta -ryhmän (PHP) 15 maan kansanedustajat vetoavat yhteisessä rauhanagendassaan tiiviimmän kansainvälisen yhteistyön puolesta. Terveyttä, ympäristönsuojelua, osallistamista ja innovaatioita edistävässä toimenpideohjelmassa vaaditaan laajempaa julkisten ja julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä globaalien ongelmien ratkaisemiseksi.

Koronakriisin myötä globaali keskinäisriippuvuus terveyskysymyksissä on tullut erittäin näkyväksi. Pandemiat eivät tunnista rajoja, eikä kulkutauteja ole tulevaisuudessakaan mahdollista pysäyttää ilman parempaa kansainvälistä yhteistyötä. Pandemiariskien globaali aikaisempi tunnistaminen ja nopeampi tiedonjako ovat jatkossa avainasemassa, kun pohditaan varautumista seuraaviin pandemiariskeihin koronan jälkeen.

Ryhmä kiinnittää huomiota siihen, että koronakriisissä rikkaat maat ovat varanneet omaan käyttöönsä suurimman osan rokotteista. Jatkossa suurempaan rokoteoikeudenmukaisuuteen pitäisi pyrkiä hajautetulla rokotetuotannolla. Lisäksi koronan ja tulevien pandemioiden kohdalla tulisi WTO:n kautta ottaa käyttöön hoitojen ja rokotteiden patenttisuojan purkava sopimus. Tämä olisi merkittävä ennakkotapaus tulevia kriisejä varten ja mahdollistaisi jatkossa nopeamman, tehokkaamman ja maailmanlaajuisesti oikeudenmukaisemman reagoinnin pandemioihin.

Suomesta parlamentaarikkoryhmään kutsutun SDP:n kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskisen mukaan ripeitä toimia tarvitaan.

– Rokotteiden nopea kehittäminen oli suuri kansainvälinen saavutus. Jatkossa rokotteiden kansainvälistä saatavuutta, myös köyhemmissä maissa, pitää tehostaa. Kattavin kansainvälisin sopimuksin on seuraavissa kriiseissä hoitojen ja rokotteiden valmistus ja saatavuus turvattava paremmin. Pandemiatilanteissa on voitava poiketa myös patenttisuojaa koskevista kansainvälisistä sopimuksista

Laajassa toimenpidesuositusten ohjelmassa nostetaan esiin ympäristö-, osallisuus-, terveys- ja innovaatiokysymysten ratkaisuja kasvavien keskinäisriippuvuuksien maailmassa.

Lähde: STT Info