SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Osaava ja päättävä hallitus vie asioita eteenpäin haasteista huolimatta

Eduskunnassa on kevätkaudella käsitelty ja päätetty laajoista kokonaisuuksista kuten koronan hoidosta, sote-uudistuksesta, EU:n elpymispaketista sekä linjattu Suomen talouden tulevaisuudesta. Näiden päätösten tavoitteena on ollut sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävän suomalaisen yhteiskunnan rakentaminen. SDP:n johtaman hallituksen politiikan keskiössä on sitoutuminen vastuulliseen talouspolitiikkaan, hyvinvointivaltion palveluiden turvaamiseen sekä eriarvoisuuden vähentämiseen yhteiskunnassamme.

Suomi ja koko maailma ovat kärsineet yli vuoden verran historiallisesta terveydellisestä ja taloudellisesta kriisistä. Tämän hetken arviot Suomen talouden elpymisestä ovat paljon valoisempia, mitä vielä viime syksynä. Vaikka taloutemme toipuu ja kasvua on näköpiirissä, kriisinhoito ei ole kuitenkaan vielä ohi. Pandemian aiheuttamat vauriot pitää korjata. Terveydenhuollossamme on hoitovelkaa, koulutuksessa on koulutusvelkaa ja erityisesti nuorilla on hyvinvointivelkaa. Vastuullista politiikkaa on varmistaa, että kriisin jälkihoito tehdään kunnolla. Juuri näin hallitus tekee, sanoo Tuula Väätäinen.

– Julkisen talouden suunnitelmassa on linjattu Suomen talouden suunnasta vuosille 2022-2025. Leikkauslistoja emme tarvitse. Tämä hallitus on oppinut aiempien hallitusten virheistä, viime finanssikriisin jälkeisiä virheitä emme tule toistamaan. Kaikkein eniten kärsineitä, pienituloisia, työttömiä ja opiskelijoita ei kuriteta leikkauslistoilla. Elvyttävällä talouspolitiikalla ja sosiaalisten kriisien torjunnalla pienennämme koronakriisistä aiheutuneita vaurioita sekä varmistamme tulevan talouskasvun perustaa. Suomen on päästävä mukaan muualla maailmalla orastavaan kasvuun. Tukea kasvulle ei saa vetää pois liian aikaisin, kertoo Tuula Väätäinen.

Terveyteen, hyvinvointiin ja osaamiseen suunnatut panostukset, kuten oppivelvollisuuden laajentaminen ja sote-uudistus ovat yhteiskuntamme kokonaishyvinvointia lisääviä hyvinvointi-investointeja sekä taloudellisia investointeja. Nämä panostukset kasvattavat pitkällä aikavälillä työvoiman määrää Suomessa, luovat kasvun edellytyksiä ja samalla vähentävät tarvetta jälkeenpäin tehtäville korjaaville palveluille, jotka ovat usein yhteiskunnalle kalliita. SDP:n johtama osaava ja päättäväinen hallitus vie asioita eteenpäin haasteista huolimatta. Tämänkaltaisen hallituksen työtä on kansanedustajana hyvä olla tukemassa, päättää Tuula Väätäinen.

Lähde: STT Info