SDP:n Kristiina Salonen: Itsemurhien ehkäisyssä on siirryttävä sanoista tekoihin

tsemurhien ehkäisyssä

Perjantaina 10.9. vietetään kansainvälistä itsemurhien ehkäisypäivää. Päivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta itsemurhista ja niiden ennaltaehkäisystä, sekä vähentää itsemurhiin liittyvää stigmaa. Päivään liittyen sosiaalisessa mediassa kampanjoidaan teemalla Mitä kuuluu?

– Tuo pieni, mutta merkityksellinen kysymys voi olla ratkaiseva. Päättäjinä meidän on kuitenkin tehtävä enemmän. Hoidon tarpeen tunnistamisen jälkeen olisi saatava nopeasti apua, mutta mielenterveyspalveluiden saatavuus ei ole Suomessa tällä hetkellä inhimillisellä tolalla. Koronakriisi on lisännyt mielenterveyspalveluiden tarvetta niin, että moni apua kaipaava jää ilman hoitoa. Näin itsemurhien ehkäisypäivänä haluan nostaa tämän yhtälön keskusteluun, Salonen kommentoi.

Budjettiriihessä osoitettiin 50 miljoonan euron lisärahoitus hallitusohjelmaan kirjatun hoitotakuun toteuttamiseksi. Hoitotakuuta tiukennetaan kiireettömässä hoidossa kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään tämän hallituskauden aikana.

– Tiukennettu hoitotakuu tulee koskemaan myös mielenterveyttä. Lainsäädännön tiukentaminen ei kuitenkaan yksin riitä, vaan on huolehdittava myös siitä, että löydämme lisää henkilöstöä tavoitteen toteuttamiseksi. Kannan huolta koko sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön jaksamisesta tällä hetkellä. Jo ennestään uupuneen työntekijän on vaikea jaksaa auttaa muita, Salonen huomauttaa.

Vastauksena lisääntyneisiin mielenterveysongelmiin julkaistiin viime vuonna myös kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma. Osa mielenterveysstrategian rahoituksesta kohdistetaan suoraan itsemurhien ehkäisyyn.

– Itsemurhien ehkäisyn lisäksi riittävät resurssit on turvattava myös itsemurhan tehneiden omaisten avulle. Itsemurha jättää jälkensä moniin ihmisiin, erityisesti itsemurhan tehneen lapsiin. Vanhemman itsemurha jopa kolminkertaistaa lapsen itsemurhariskin. Perusterveydenhuollossa ja oppilas- ja opiskeluhuollossa on tunnistettava paitsi henkilökohtaiset itsemurhariskit, myös mielenterveyskuormat, joita itsemurhan tehneen läheiset kantavat, Salonen korostaa.

Lähde: STT Info