SDP:n Kymäläinen: Lasten kanssa työskenteleviltä voidaan vaatia rikosrekisteriote myös lyhyissä työsuhteissa

Kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) iloitsee hallituksen tänään antamasta esityksestä, jolla mahdollistetaan työnhakijoiden ja muiden rikostaustan selvittämismenettelyn piiriin kuuluvien henkilöiden rikostaustan selvittämisen myös lyhytaikaisissa enintään kolme kuukautta kestävissä työntekotilanteissa.

– Jo ensimmäisestä kansanedustajakaudestani lähtien olen vaatinut, että kaikkien lasten kanssa työskentelevien rikostausta voitaisiin selvittää. Onkin hienoa, että tällä esityksellä mahdollistetaan rikostaustan selvittäminen myös lyhyisiin työsuhteisiin otettaessa. Toivon, että tätä mahdollisuutta työhönottotilanteissa myös hyödynnetään mahdollisimman laajasti, Kymäläinen painottaa.

Jo nyt laissa säädetään alaikäisten parissa työskentelevien velvollisuudesta esittää työ- tai virkasuhteeseen ottamisen yhteydessä rikosrekisteriote, josta ilmenevät rikokset, joilla on merkitystä arvioitaessa henkilön sopivuutta työskennellä lasten parissa. Nyt esitettävällä muutoksella ei lisätä lakiin uusia velvoitteita, vaan mahdollistetaan rikosrekisteriotteen pyytäminen myös lyhyissä työsuhteissa työhön ottavan tahon harkintaan ja riskiarvioon perustuen.

Jokaisella lapsella on oikeus olla turvassa niin varhaiskasvatuksen, opetuksen kuin harrastustenkin parissa. Myös vanhemmilla on oikeus olettaa, että heidän lastensa turvallisuudesta pidetään huolta. Lastemme turvallisuutta ja mahdollisuutta koskemattomuuteen ja terveeseen kasvamiseen on edelleen tuettava, ja on hienoa, että voin lainsäätäjänä olla tätä työtä edistämässä, edustaja Kymäläinen päättää. 

Lähde: STT Info