SDP:n Kymäläinen: Monipuolisella keinovalikoimalla vähennetään päästöjä oikeudenmukaisesti

kriisi

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tyytyväinen siihen, että työ liikenteen päästöjen vähentämiseksi on nyt saanut lähtölaukauksen. Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään lähettänyt lausuntokierrokselle fossiilittoman liikenteen tiekartan.

– Nyt lausunnoille lähteneessä tiekarttaluonnoksessa esitetään niitä toimia, joiden avulla liikenteen päästöt saadaan puolitettua vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Kaikki puolueet ovat yhdessä sitoutuneet päästöjen puolitustavoitteeseen, ja nyt Sanna Marinin (sd.) hallitus osoittaa kykynsä esittämällä konkreettisia keinoja sille, miten tähän tavoitteeseen tulevina vuosina päästään, Kymäläinen kehuu.

Hallituksen tiekarttaluonnos koostuu kolmesta vaiheesta. Nyt ensimmäiseen vaiheeseen luonnos ehdottaa yhteensä 19 kannustavaa toimenpidettä, jotka pyrkivät fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen, autokannan uudistamiseen ja liikennejärjestelmän tehostamiseen. Toisessa vaiheessa arvioidaan muun muassa etätyön ja liikenteen uusien palvelujen mahdollisuuksia päästövähennyskeinoina. Kolmannessa, ehdollisessa vaiheessa tulevana syksynä arvioitaisiin EU-tasolla tehtävien päästövähennyspäätösten riittävyyttä sekä pohdittaisiin mahdollisia jatkotoimenpiteitä niiden täydentämiseksi.

– Pidän tärkeänä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) viestiä siitä, että meillä on intohimoja päästövähennysten suhteen, mutta ei minkäänlaista himoa verotuksen suhteen. Olenkin erittäin optimistinen sen suhteen, että nyt esitettävillä toimilla saadaan hyviä tuloksia aikaan. Keskeisin asia mielestäni kuitenkin on, että liikenteen päästöjä vähennetään kaikkien kannalta oikeudenmukaisesti. Tutkimusten mukaan vuoden 2030 päästövähennystavoite saavutetaan, mikäli kaupunkiseuduilla saadaan vähennettyä merkittävästi yksityisautoilua ja lisättyä muiden kulkutapojen käyttöä tai kolme viidestä autosta siirtyy käyttämään fossiilitonta polttoainetta. Täsmätoimilla tämä tavoite on siis meille saavutettavissa, Kymäläinen päättää.

Lähde: STT Info