SDP:n Kymäläinen: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma lausunnoille

Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään lähettänyt 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksen lausuntokierrokselle. Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja ja suunnitelman valmistelun parlamentaarisen ohjausryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) iloitsee asiasta.

– On hienoa, että ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma etenee. Sen laatimisesta sovittiin jo viime vaalikaudella, ja parlamentaarinen ohjausryhmä on kokoontunut tiiviisti hankkeen asettamisesta lähtien vuonna 2019. Suunnitelmaa tarvitaan, jotta Suomen liikennejärjestelmää voidaan jatkossa kehittää aiempaa pitkäjänteisemmin ja tehokkaammin, huomioiden kaikki liikennemuodot ja alueet tasaveroisesti. Sen myötä voimme päästä siltarumpupolitiikasta eteenpäin, Kymäläinen toteaa.

Lausunnoille lähtevässä suunnitelmaluonnoksessa linjataan siitä, miten liikenneverkostamme huolehditaan seuraavan 12 vuoden aikana. Suunnitelmaluonnoksessa esitetään toimenpiteitä muun muassa korjausvelan taittamiseksi sekä kestävien liikennemuotojen kehittämiseksi. Suunnitelmaluonnoksessa tunnistetaan kunkin alueen erityispiirteet ja niiden kannalta tärkeimmät kehittämiskohteet tulevina vuosina.

– Tavoitteenamme on ennen kaikkea, että parannamme suunnitelman avulla saavutettavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä koko maan laajuisesti. Kaakkoissuomalaisena kansanedustajana pidän kuitenkin myös tärkeänä, että suunnitelmaan on kirjattu muun muassa Itärata-hanke sekä Karjalan ja Savon ratojen perusparannus.

Lähde: STT Info