SDP:n Mäkinen: Sisäinen turvallisuus vaatii laaja-alaisia toimenpiteitä

SDP:n kansanedustaja Riitta Mäkinen peräänkuuluttaa toimenpiteitä valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteon pohjalta ennaltaehkäisyyn, turvallisuusviranomaisten toimintaedellytysten turvaamiseen sekä järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta on tänään palautekeskustelussa eduskunnan istunnossa.

– Vaikka kansainvälisessä tilanteessa ja Suomen turvallisuusympäristössä ja sitä myöden myös sisäisen turvallisuuden saralla on selonteon käsittelyn aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia, on ydinongelmamme pysyneet samoina, eikä niistä saa kääntää huomiota pois muuttuneesta tilanteesta huolimatta, toteaa Mäkinen.

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan on myös hyvä muistutus siitä, että muuttuvassa maailmassa on valtavan tärkeää huolehtia, että Suomi on tulevaisuudessakin turvallinen maa jokaiselle, sillä näin olemme myös kansakuntana vahva kohtaamaan erilaisia kriisejä.

Mäkinen muistuttaa, että sisäisestä turvallisuudesta huolehtiminen vaatii pitkäjänteistä ja laaja-alaista, ongelmien juurisyihin vaikuttavaa politiikkaa, mutta myös panostuksia korjaaviin toimenpiteisiin ja niiden resursseihin tässä ja nyt.

– Suomen sisäiselle turvallisuudelle parasta turvallisuuspolitiikkaa on syrjäytymisen ehkäisy ja eriytymiskehityksen pysäyttäminen. Laadukas koulutus, peruspalvelut, asuntopolitiikka ovat avaimia turvallisempaan ja hyvinvoivaan yhteiskuntaan.

– Kaikkia uhka- ja vaaratilanteita emme kuitenkaan voi estää ja siksi turvallisuusviranomaisten toimintaedellytyksiin on panostettava voimakkaasti. Onnettomuuksien, erilaisten häiriötilanteiden tai rikosten tapahtuessa on Suomessa voitava luottaa siihen, että apua on saatava nopeasti ja tehokkaasti.

Mäkinen huomauttaakin, että turvallisuusviranomaisten resurssit tulisi saada pitkäjänteiselle ja kestävälle pohjalle. Sisäisen turvallisuuden selonteon ja sen mietinnön yksimielinen hyväksyminen antaa pitkäjänteiselle kehittämiselle tukevan pohjan.

– Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan ja kasvuun. On äärimmäisen tärkeää, että järjestäytyneen rikollisuuden vastainen strategia päivitetään mahdollisimman pian ja lainsäädännössä olevat puutteet korjataan.

Lähde: STT Info / SDP