SDP:n Salonen talousarviota täydentävästä esityksestä: Koulutuspolitiikassa tehty suunnanmuutos vahvistaa osaamista

Hallitus on antanut eduskunnalle vuoden 2021 talousarvioesitystä täydentävän esityksen, joka sisältää merkittäviä panostuksia koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

– Koulutukseen ja osaamiseen panostaminen on tärkeää Suomen menestymisen takaamiseksi. Koulutuspolitiikassa viime eduskuntavaalien jälkeen tehty suunnanmuutos näkyy ilokseni hallituksen esityksessä vahvasti, kertoo kansanedustaja, sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kristiina Salonen.

Hallitus esittää 40 miljoonaa euroa jatkuvan oppimisen vahvistamiseen. Lisäksi lomautettuja koskevia työvoimapoliittisia muutoksia esitetään jatkettavaksi opiskelun osalta.

– On tärkeää, että ihmisillä on mahdollisuuksia vahvistaa ja uudistaa osaamistaan työuran eri vaiheissa ja tätä tavoitetta tuetaan myös parantamalla mahdollisuuksia opiskella lomautuksen aikana. Tämä on hyvää työllisyyspolitiikkaa, Salonen painottaa.

Hallitus esittää lisäksi 80 miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen opettajien, ohjaajien ja opetuksen tukihenkilöstön palkkaamiseen sekä tuntiopettajien opetustuntimäärän lisäämiseen.

– Nämä panostukset tukevat meille sosialidemokraateille tärkeää tavoitetta oppivelvollisuuden laajentamisesta edistäen samalla ammatillisen koulutuksen yhdenvertaisuutta ja suomalaisten osaamistason nousua. Koulutus on voimavara ja siihen on syytä panostaa, Salonen toteaa.

Lähde: STT Info