SDP:n Tuula Väätäinen: Hallituksen lakiehdotus liikkumisvapauden rajoittamisesta perustuslain kannalta ongelmallinen

On todella tärkeää, että valtioneuvosto on väsymättä etsinyt keinoja koronanviruksen taltuttamiseksi ja siitä meidän on syytä antaa kiitokset, sanoo Väätäinen.

Perustuslakivaliokunta on saanut valmiiksi lausuntonsa hallituksen esittämistä liikkumisrajoituksista. Hallituksen esitys liikkumisvapauden rajoittamisesta on perustuslain kannalta ongelmallinen vaikkakin esityksen tavoitteet ovat painavia ja perusteltuja. Liikkumisen kieltäminen kokonaan on valiokunnan mukaan oikeasuhtaisuusvaatimuksen vastaista, eikä perustuslain 23 §:n tarkoittamalla tavalla välttämätöntä. Valiokunnan kanta on, että hallituksen tavoite, tartuntojen vähentäminen kontakteja rajoittamalla, on mahdollista saavuttaa lievemmin rajoituksin ja kielloin. Lisäksi tavoitteista osa on toteutettavissa tartuntatautilakiin jo tehtyjen muutosten myötä. Hallituksen lakiehdotuksessa esitetty maskipakko on perustuslainmukainen. Maskipakosta tulisi kuitenkin säätää jo voimassa olevassa tartuntatautilaissa.

– Valiokunnassa kantamme on, että hallituksen tavoitteet pystytään saavuttamaan, jos kiellot ja rajoitukset kohdistetaan vain tartunnanlähteisiin, yksityisiin tilaisuuksiin, kokoontumisiin, ryhmässä oleskeluun ja asiointiin kauppaliikkeissä. Hallituksen lakiehdotuksessa ehdotettu liikkumisen kieltäminen kokonaan on erittäin pitkälle menevä puuttuminen ihmisten perusoikeuksiin ja oikeasuhtaisuuden vastainen. Näin ollen valiokunnassa katsoimme, että ehdotusta ei ole perustuslain 23 §:n tarkoittamalla tavalla välttämätön, kertoo Väätäinen.

– Valiokunnassa tulkitsemme, että lakiin tulee kirjata täsmällisemmin minkälaiset kokoontumiset ovat kiellettyjä. Nyt ongelmaksi nousi lain liiallinen tulkinnanvaraisuus. Ihmisten on hyvin vaikea ennakoida missä menee kielletyn ja rangaistavan liikkumisen raja. Tätä puutetta on vaikea korjata muuttamatta lakiehdotuksen perusratkaisua. Kaiken liikkumisen kieltämisen sijaan kielto ja rajoitustoimet on kohdistettava tartunnanlähteisiin. On kuitenkin todella tärkeää, että valtioneuvosto on väsymättä etsinyt keinoja koronanviruksen taltuttamiseksi ja siitä meidän on syytä antaa kiitokset, sanoo Väätäinen.

Lähde: STT Info