SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Viranomaisille riittävä rahoitus budjettiriihessä

Poliisin ensi vuoden budjetti uhkaa jäädä jopa 40 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, jos vajetta ei kyetä paikkaamaan syyskuun budjettiriihessä. Henkilötyövuosiksi muutettuna säästö merkitsisi vähintään 450 henkilötyövuotta. Myöskään muut sopeuttamistoimenpiteet eivät SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malmin mukaan ole sen houkuttelevampia:

– Kaakkois-Suomessa kasvussa ovat erityisesti huumausaine- ja liikennerikokset, jotka molemmat koskettavat myös nuoria. Poliisin näkyvyydellä  ja viranomaisyhteistyöllä on ollut ennalta ehkäisevä vaikutus, mutta sopeuttamistoimet tarkoittaisivat tällaisen työn vähenemistä, kun resursseja olisi keskitettävä entistä selkeämmin henkeen ja terveyteen kohdistuvien kiireellisten uhkien torjuntaan, Malm varoittaa.

Samaan hengenvetoon Malm toteaa, ettei poliisin tehtävä kuitenkaan ole toimia nuoriso- tai päihdeohjaajana, vaan tärkeää on turvata eri viranomaisten riittävät resurssit ja sitä kautta Ankkuritoiminnan kaltainen yhteistyö. Eri politiikkatoimilla raha voidaan suunnata tarkoituksenmukaisemmin.

– Esimerkiksi mopomiitit työllistävät poliisia, kun ihmiset soittavat suoraan poliisille, vaikka usein kyse olisi enemmänkin valistuksen tarpeesta. Kuntien nuorisotyöllä on tässä suuri rooli, jotta nämä tapahtumat turvataan niillä aikuisilla, jotka nuorten kanssa muutenkin työskentelevät. Huumausaineiden käytössä puolestaan on tilanne päästetty jo liian pitkälle, jos siihen ei ole puututtu ennen rankaisukierrosta. Hyvinvointialueilla on huomioitava riittävä kynnyksetön päivätoiminta päihdetyössä, Malm painottaa.

Poliisin mukaan polarisaatio ja syrjäytyminen ovat keskeisiä kansallisia haasteita: samalla kun rikosten kokonaismäärä laskee, koskettavat rikokset yhä voimakkaammin tiettyjä haavoittuvia ryhmiä, kuten moniongelmaisia nuoria.

– Waltteri Niiranen kirjoittaa osuvasti Demarinuorten blogissa, että ’’kun puhumme rikollisuudesta, tulee meidän puhua syrjäytymisestä’’. Tämän vuoksi riittävä rahoitus on tärkeää taata poliisin lisäksi myös mm. nuoriso- ja päihdetyölle, Malm vetoaa.

Lähde: STT Info