Suomessa tapahtuu

Suomi pyrkii YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseneksi

Suomi on tehnyt pitkäjänteistä työtä ihmisoikeuksien edistämiseksi vuosikymmenten ajan. Ehdokkuus YK:n ihmisoikeusneuvostoon on jatkumoa Suomen ihmisoikeusperustaiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle. Ihmisoikeusneuvostoehdokkuus on kirjattu myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan.

Suomen kampanjateemoja ovat naisten ja tyttöjen oikeudet, uudet teknologiat ja digitalisaatio, ilmastonmuutos sekä koulutus ihmisoikeutena. Tärkeässä roolissa ovat myös multilateralismin puolustaminen lisääntyviltä heikentämispyrkimyksiltä sekä kansalaisyhteiskunnan osallistumismahdollisuuksien lisääminen YK-toiminnassa.

Jutun voit lukea loppuun vastuullinensuomi.fi verkkosivun julkaisusta.

SDP:n Viljanen: Työllistymisen esteitä on tärkeä poistaa, jotta jokainen pääsee osallistumaan

– Meillä on Suomessa paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät kykene täysipäiväiseen työntekoon, mutta haluavat kuitenkin osallistua jaksamisen ja kykyjensä mukaan. Työllistymisen esteitä on tärkeä poistaa, jotta jokainen pääsee osallistumaan yhteiskuntamme toimintaan. Meidän tärkein tehtävämme on pitää kaikki mukana, Viljanen sanoo.

Selvityshenkilö Hannu Mäkisen tänään julkaistussa raportissa esitetään osatyökykyisten työllistämiseen Suomen mallia, jolla ratkottaisiin osatyökykyisten keskeiset työllistymisen esteet. Osatyökykyisillä ihmisillä on usein monenlaisia palveluntarpeita joita ei tunnisteta, eivätkä tarjotut palvelut ole työelämälähtöisiä. Kysyntä ei myöskään usein löydä näitä ihmisiä.

Lue juttu loppuun suomenpolitiikka.fi verkkosivun julkaisusta.

Werning: Kouvolan raideliikenteen ohjauskeskuksen osalta kokonaisuuden tarkastelu on tarpeellista

Kouvolassa sijaitsevan raideliikenteen ohjauskeskuksen toiminta tulevaisuudessa on aiheuttanut monenlaista pohdintaa niin työntekijöiden, virkamiesten ja myös päättäjien keskuudessa. Asian tiimoilta on käyty hyviä neuvotteluja Fintraffic Raiteen kanssa.

– Ymmärrän hyvin yhtiön toiminnan tehostamistarpeet, mutta on tärkeää tarkastella tätä asiaa suurempana kokonaisuutena. Pidänkin tärkeänä, että yhtiö jatkaa raideliikenneohjauksen rakenteen ja toimintamallin kehittämistä. Työntekijöiden kannalta tärkeintä on nyt myös reilu hengähdystauko, jolloin voi rauhassa pohtia omia tulevaisuuden suunnitelmia. Jatkosuunnitelmien osalta pidän merkityksellisenä, että myös yhteistoimintamenettelyssä henkilöstön esiintuomat seikat huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös ohjauskeskustoiminnan jatkovalmistelussa, toteaa kansanedustaja Paula Werning.

Lue juttu kokonaan loppuun meidän aikaisemmasta julkaisusta.