UM: Suomi lisää tukeaan vakavimpien kansainvälisten rikosten uhreille

Suomen tuella avustetaan seksuaalisen ja sukupuolittuneen väkivallan uhreja Ugandassa, Keski-Afrikan tasavallassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa, sekä toimeenpannaan tuomioistuimen entisille lapsisotilaille määräämiä hyvityksiä Kongon demokraattisessa tasavallassa.

”Kansainvälisellä rikostuomioistuimella on ainutlaatuisen tärkeä tehtävä kansainvälisessä sääntöpohjaisessa järjestelmässä, jonka tukeminen on Suomen keskeisiä ulkopoliittisia tavoitteita”, toteaa ulkoministeri Pekka Haavisto. Ulkoministerin mukaan uhrien kuulemisen ja osallistumisen ohella on tärkeää, että uhrit voivat saada tukea kärsimyksistään selviämiseen.

”Suomen kehitysyhteistyö on ihmisoikeusperusteista. Suomi tukee kaikkein laajimpien ja vakavimpien ihmisoikeusloukkausten uhreja. Seksuaalisen ja sukupuolittuneen väkivallan uhreista valtaosa on naisia ja tyttöjä, joiden oikeuksien ja aseman edistäminen on Suomen kehityspolitiikan johtavia tavoitteita”, korostaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Kansainvälisen rikostuomioistuimen (International Criminal Court, ICC) uhrirahasto auttaa kaikkein vakavimpien kansainvälisten rikosten ja ihmisoikeusloukkausten uhreja. Rikoksiin kuuluvat kansanmurha (joukkotuhonta), sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan. Uhrirahasto toteuttaa uhrien avustusohjelmia ja toimeenpanee ICC:n uhreille määräämiä hyvityksiä.

Suomi on tukenut ICC:n uhrirahaston toimintaa sen perustamisesta lähtien. Vuonna 2021 myönnetyn tuen, yhteensä 575 000 euroa, myötä Suomi kasvattaa merkittävästi tukeaan aiemmista vuosista ja nousee yhdeksi uhrirahaston suurimmista rahoittajista.

Lähde: STT Info