Uutisaiheita politiikasta tältä viikolta

Koronapandemia korostaa naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan tärkeyttä

SDP: Naisten kokema väkivalta on ollut todellinen ongelma Suomessa jo ennen koronapandemiaakin, mutta pandemia on entisestään huonontanut tilannetta. Esimerkiksi poliisin kotihälytysten tiedetään lisääntyneen alkuvuoden 2020 aikana lähes 50 prosenttia. Erilaisten tukipalveluiden jatkuvuus ja saatavuus on koronapandemian aikana entistäkin tärkeämpää turvata. Niin normaalioloissa kuin pandemian aikanakin meillä tulee olla yhteiskuntana tiukka nollatoleranssi naisiin kohdistuvalle väkivallalle, Viljanen painottaa.

Viljanen kiittelee hallitusta, että se kirjautti ohjelmaansa naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman laatimisen. Oikeusministeriön johdolla valmisteltu torjuntaohjelma julkaistiin tänä syksynä. Myös hallituksen tekemät panostukset ensi- ja turvakoteihin ovat Viljasen mielestä erittäin tärkeitä naisten turvallisuuden takaamiseksi.

Lue tämä aihe kokonaan loppuun suomen politiikan verkkosivuilta.

Piirainen hyvillään hallituksen lisäpaukuista yksityisteihin ja lentoliikenteeseen

On tärkeää, että yksityisteiden pitoon lisätään 17 miljoonaa talousarvioesityksen täydennyksessä. Mittojen ja massojen korotuksen takia monelle tielle on syntynyt liikenteellisiä tulppia, kun rummut, sillat ja rakenteet eivät salli tehokasta liikennöintiä. Korjausvelkaa päästään lyhentämään monilla kohteissa, perustelee valtiovarainvaliokunnan ja sen liikennejaoston jäsen Piirainen.

Lue tämä artikkeli loppuun vastuullinensuomi.fi – verkkisivuilta.

SDP:n Salonen talousarviota täydentävästä esityksestä: Koulutuspolitiikassa tehty suunnanmuutos vahvistaa osaamista

Koulutukseen ja osaamiseen panostaminen on tärkeää Suomen menestymisen takaamiseksi. Koulutuspolitiikassa viime eduskuntavaalien jälkeen tehty suunnanmuutos näkyy ilokseni hallituksen esityksessä vahvasti, kertoo kansanedustaja, sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kristiina Salonen.

Hallitus esittää 40 miljoonaa euroa jatkuvan oppimisen vahvistamiseen. Lisäksi lomautettuja koskevia työvoimapoliittisia muutoksia esitetään jatkettavaksi opiskelun osalta.

– On tärkeää, että ihmisillä on mahdollisuuksia vahvistaa ja uudistaa osaamistaan työuran eri vaiheissa ja tätä tavoitetta tuetaan myös parantamalla mahdollisuuksia opiskella lomautuksen aikana. Tämä on hyvää työllisyyspolitiikkaa, Salonen painottaa.

Tämän jutun voit lukea loppuun meidän aikaisemmasta artikkelista.