Vihreiden Iiris Suomela: “Myös yksinasuvia on tuettava hintojen noustessa”

Vihreiden Iiris Suomela: “Myös yksinasuvia on tuettava hintojen noustessa”

Koronakriisin ja Ukrainan sodan myötä nousevat hinnat laittavat monet suomalaiset ahtaalle, mutta inflaatio osuu erityisen kovaa pienituloisiin. Näistä pienituloisimmista kotitalouksista 79 prosenttia on yhden hengen kotitalouksia. Yksinasuvat ovat siis voimakkaasti yliedustettuna pienituloisten joukossa. Vihreiden varapuheenjohtaja Iiris Suomela esittää Vihreässä blogissa lisätoimia yksinasuvien tukemiseksi osana syksyn lisätalousarvioita ja ensi vuoden budjettia.

– Jo ennen koronaa noin kolmannes yksinasuvista oli köyhyys- ja syrjäytymisriskissä. Etenkin nopeasti kasvava asumisen hinta osuu kovaa ihmisiin, jotka ovat yksin vastuussa kotinsa kaikista kuluista, kuten vuokrasta, sähkölaskusta ja lämmityksestä. Siksi yksinasuvat on ehdottomasti huomioitava, kun suunnitellaan tukitoimia hintojen noususta eniten kärsiville suomalaisille, Suomela toteaa.

Yksinasuvien osuus on kasvanut nopeasti 1960-luvulta lähtien, mutta sosiaaliturvaa ei ole uudistettu samassa tahdissa, mikä näkyy merkittävinä aukkoina turvaverkossa. Asumistuki on jäänyt jälkeen etenkin suurten kaupunkien vuokrakehityksestä. Sosiaaliturvan puutteet näkyvät viimesijaiseksi turvaksi tarkoitetun toimeentulotuen tarpeena: perustoimeentulotuen saajista noin 60 prosenttia on yksinasuvia, vaikka yksinasuvien osuus väestöstä on vain 23 prosenttia.

Hintojen nousun myötä on tuettava kaikkia pienituloisia ja varmistettava, että toimet ovat riittäviä myös yksin asuvien osalta. Keinoksi Vihreät esittää ylimääräisiä perusturvan indeksikorotuksia sekä energiarahaa. Nyt tarvitaan kohdennettuja toimia niille, jotka tarvitsevat apua kaikista eniten, Suomela sanoo.

Vihreiden esittämä energiaraha maksettaisiin kuukausittain kaikille maaseudulla asuville pienituloisille. Tuloraja olisi 1700 euroa, minkä jälkeen tuki poistuisi asteittain niin, että 1840 euroa ansaitseville energiarahaa ei enää maksettaisi. Energiarahan ensimmäinen erä voisi olla normaalia kuukausittaista tukea suurempi, mikä toimisi takautuvana tukena aiempien kuukausien kovien kustannusten kattamiseksi.

– Hintojen nousu osuu kaikista koviten maaseudulle, missä vaihtoehtoja esimerkiksi oman auton käytölle on tarjolla paljon kaupunkeja vähemmän. Samalla myös moni kaupungissa asuva on ollut ahdingossa jo pidempään korkeiden vuokrien vuoksi. Kriisitoimien lisäksi olisikin tarpeen tarkistaa yleisen asumistuen tasoa pysyvästi, Suomela toteaa.

Yksinasuva voi saada asumistukea enintään 430 euroa, mikä on korkein Helsingissä maksettava tuki. Muualla Suomessa asumistuki on vielä pienempi. Taso on jäänyt pahasti jälkeen suhteessa vuokrien kasvuun.

– Työ sosiaaliturvan uudistamiseksi on käynnissä parhaillaan. Uudistus on hieno mahdollisuus ottaa käyttöön kaikille maksettava vastikkeeton perustulo, joka verotettaisiin pois ansioiden kasvun myötä. Näin kenenkään tulot eivät voisi pudota yhtäkkiä nollaan edes kriisiaikoina. Samalla on varmistettava, että sosiaaliturvauudistus huomioi myös yksinasuvat erityisesti asumisen tukien osalta”, Suomela linjaa.

Lähteet: Vihreät & STT