Werning: Kouvolan raideliikenteen ohjauskeskuksen osalta kokonaisuuden tarkastelu on tarpeellista

Kouvolassa sijaitsevan raideliikenteen ohjauskeskuksen toiminta tulevaisuudessa on aiheuttanut monenlaista pohdintaa niin työntekijöiden, virkamiesten ja myös päättäjien keskuudessa. Asian tiimoilta on käyty hyviä neuvotteluja Fintraffic Raiteen kanssa.

– Ymmärrän hyvin yhtiön toiminnan tehostamistarpeet, mutta on tärkeää tarkastella tätä asiaa suurempana kokonaisuutena. Pidänkin tärkeänä, että yhtiö jatkaa raideliikenneohjauksen rakenteen ja toimintamallin kehittämistä. Työntekijöiden kannalta tärkeintä on nyt myös reilu hengähdystauko, jolloin voi rauhassa pohtia omia tulevaisuuden suunnitelmia. Jatkosuunnitelmien osalta pidän merkityksellisenä, että myös yhteistoimintamenettelyssä henkilöstön esiintuomat seikat huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös ohjauskeskustoiminnan jatkovalmistelussa, toteaa kansanedustaja Paula Werning.

Kouvolassa on paljon raideliikennealan osaavaa henkilöstöä ja kaupungin toimintaympäristöllä on vahva arvostus.

– Nyt on paikallaan kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä selvästä viestistä, että Kouvola on jatkossakin Suomen johtava raidekaupunki ja Itärata-linjaus oli tästä myös osoitus. On erittäin tärkeää, että valtionomistamissa yhtiöissä huolehditaan siitä, että toimintaa kehitetään ympäri Suomen. Tästä on hyvä esimerkki digiradan ympärille suunnitteilla oleva uusi osaamiskeskus Kouvolaan. Tulevaisuudessa on tärkeää olla mukana kehittämässä yhteistyössä Fintraffic Raiteen kanssa uutta, digiradan mahdollistavaa toimintaa, sanoo Werning.

Lähde: STT Info