Kokoomuksen puoluesihteeri Kokko: Kaikkeen häirintään on puututtava

Kokoomuksen puoluesihteeri Kokko: Kaikkeen häirintään on puututtava

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko tuomitsee jyrkästi kaiken häirinnän ja epäasiallisen käytöksen. Helsingin Sanomat uutisoi keskiviikkona Kokoomusnuorten toiminnassa esiintyneestä häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä. HS:n tänään julki tuomat häirintätapaukset eivät olleet puoluesihteerin tiedossa.

Kokko korostaa, että kaikkeen häirintään ja epäasialliseen käytökseen on puututtava, oli henkilön asema puolueessa nyt tai mahdollisesti tulevaisuudessa mikä tahansa.

”Minkäänlaista salailua ja suojelun kulttuuria ei voida hyväksyä”, Kokko sanoo.

Kokko korostaa, että mikäli häirintäepäilyt koskevat puolueen työntekijöitä, ne on aina tuotava esimiesten tietoon.

Puoluesihteeri kiittää Kokoomusnuoria siitä hyvästä työstä, mitä järjestössä on viime vuosina tehty häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Kokko sanoo, että koko kokoomusyhteisön kesken käydään vielä yhdessä läpi käytännöt ja toimintamallit häirintätapauksissa ja parannetaan niitä entisestään.

Kokoomus on jo kertonut ottavansa käyttöön useita keinoja, joilla parannetaan ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyä ja puuttumista väärinkäytöksiin puoluetoiminnassa.

“Käymme läpi puoluetoimintaan liittyvät häirinnän ennaltaehkäisyn keinot. Laajennamme jo olemassa olevaa häirintäyhdyshenkilökäytäntöä, luomme nimettömän ilmoituskanavan epäkohtien ilmiantamiseen sekä tarkennamme epäasiallisen käytöksen uhrien auttamiseen liittyviä käytäntöjä. Lisäksi lisäämme koulutusta ja näiden käytäntöjen jalkauttamista”, Kokko sanoo.

Lähteet: Kansallinen kokoomus / STT