Politiikka, talous ja eläminen

Monet suomalaisten päivittäiseen arkeen liittyvät asiat tai niiden toimittaminen perustuvat poliittiseen päätökseen. Käydään tässä läpi muutama arkinen asia, mikä on Suomessa kenties erilailla kuin monessa muussa EU:n jäsenvaltiossa, ja kenties myös perusteita sieltä taustalta. Muuttuvatko sitten nämä tässä listatut asiat koska, siitä ei ole tietoa, tai tarvitseeko niiden edes muuttua?

Vapaa valinta

Suomi on turvallinen maa, jossa jokaisella on oikeus omaan mielipiteensä. Meillä on myös varsin pitkälle viety vapaus päättää itse asioistamme. Meillä on myös vapaa kilpailutalous useimmassa asiassa, voimme esimerkiksi valita vapaasti puhelinliittymän, ostaa siitä kaupasta elintarvikkeet kuin haluamme, ja käyttää vaikka keltaista takkia päivällä, jos se tuntuu itsestä hyvältä. Myös esimerkiksi pankkiasioissa meillä on vapaavalinta valita oma pankkimme, ja minne laitamme tulomme kasvamaan (joskaan korkoa se ei enää pankkitilillä kasva). Noissa edellä mainituissa puhelinliittymissä on muuten aivan älyttömän paljon erilaisia paketteja, joista oikean puhelupaketin ja puhelimen valitsemalla on mahdollista säästää oikeasti euroja tavallisessa arjessa.

Rajoitettu valinta

Mitä sitten rajoitettu valinta tarkoittaa käytännössä? Pienelläkin ajattelutuokiolla löydämme parikin vastausta rajoitettuun valintaan. Siinä on poliittisesti tehty päätös rajoittaa kilpailua. Tällaisia päätöksia ovat mm. apteekkien rajoittaminen siten, että niitä on käytännössä alueilla tietty määrä. Apteekin pito on luvanvaraista toimintaa (vielä) ja apteekin toiminnasta vastaa henkilöyhtiö, eli toiminimellinen apteekkari. Monissa Euroopan valtioissa voi olla toimivia apteekkiketjuja, ja Suomeenkin on ajettu mallia, missä tällaiset yritysmaailman ketjut olisivat mahdollisia.

Apteekki lupaa haetaan Lääkealan turvallisus- ja kehittämiskeskukselta eli Fimealta. Esimerkiksi Helsingissä avattiin keväällä 2021 Helsingin 40. apteekin apteekkiluvan haku. Kokkolassa on avoinna Kokkolan 4.apteekki ja niin edelleen. Eli apteekkitoiminta ei ole vapaata liiketoimintaa, eikä asiakkaalla ole aivan täydellistä vapautta, vaan rajoitettu vapaus.

Apteekkiin melkein rinnastettava toiminta on Alko. Alkoholimyynti tapahtuu Suomessa oluiden ja siidereiden ja vastaavien mietojen juomien suhteen elintarvikekaupoissa tai myyntipisteissä sekä ravintoloiden sisätiloissa ja sitten Alkon omissa myymälöissä. Suomessa ei kuitenkaan saa myydä esimerkiksi ravintoloista ulos viinilasillista ja monia muitakin erikoisia rajoituksia löytyy nimenomaan alkoholilaista. Alkoholin myynti on siis rajoitettua liiketoimintaa.

Myös tupakkatuotteet ovat rajoitetun valinnan tuotteita, sillä niitä ei ole mainosmaisesti edes enää näkyvillä ja myyntipaikkojen pitää hakea myyntiluvat. Tupakkatuotteiden mainonnan eston takana on tavoite lopettaa tupakointi Euroopasta lähivuosikymmenien aikana, kieltämättä tuotetta kuitenkaan suoranaisesti. Tämäkin on täysin poliittinen päätös, joka perustuu terveydellisiin näkökohtiin, aivan kuten Alko ja periaatteessa myös apteekkitoiminta.

Kuntavaalit 2021

Mitä sitten vapaaseen tahtoon ja politiikkaan voisi vaikuttaa? Nyt kevään 2021 kuntavaalit siirtyivät parilla kuukaudella eteenpäin, mutta ovatko kuntavaalit tapahtuma, vaalit, missä voi vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa? Mitä kaikkea kunnan valtuutetut oikeasti päättävät, mihin kaikkeen löytyy valta paikalliselta poliittiselta tasolta?

Suomessa kunnalla on paljon tehtäviä, niin on muissakin maissa, mutta miten ne valtuutetut voivat vaikuttaa arkeemme poliittisilla päätöksillään ja miksi kuntavaaleihin pitää suhtautua niiden vaatimalla arvokkuudella.

Lakisääteiset tehtävät liittyvät seuraaviin palveluihin:

  • koulutus ja päiväkoti
  • kulttuuri-, nuoriso- ja kirjasto
  • kaupunkisuunnittelu, maankäyttö
  • vesi- ja jätehuolto
  • ympäristöpalvelut
  • sosiaali- ja terveyspalvelut (siirtymässä hyvinvointialueille sote-uudistuksen jälkeen)
  • palo- ja pelastustoimi (siirtymässä hyvinvointialueille pelastustoimen uudistuksen jälkeen)

Kunnan valtuutettu on mukana tekemässä (yleensä) ryhmäpäätöksiä: talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta, liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista, takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta, jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä, luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, tilintarkastajien valitsemisesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta, muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Näin ollen kuntavaltuutetuilla on suuri merkitys niihin maksuihin, joita kuntalaiset kunnassa asumisestaan joutuvat maksamaan, samalla myös valtuutetuilla on valta joko parantaa tai heikentää kunnallisia palveluita.