SDP:n Paula Werning: Lasten kanssa työskentelevien rikostaustaisten rikosrekisteriote jatkossa nähtäväksi

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää tärkeänä ja tarpeellisena uudistusta, jolla lasten ja nuorten kanssa työskentelevien henkilöiden työnantaja voi jatkossa pyytää rikosrekisteriotetta nähtäväksi.

Hallitus esitti tällä viikolla eduskunnalle lakimuutosta lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä. Muutoksilla pyritään edistämään alaikäisten suojelua, antamalla työnantajille ja muille rikostaustan selvittämisvelvollisille tahoille mahdollisuus selvittää työnhakijoiden ja muiden rikostaustan omaavien henkilöiden rikostaustaa myös lyhytkestoisissa työntekotilanteissa.

– Kyse ei ole uuden velvollisuuden lisäämisestä lakiin, vaan rikosrekisteriotteen pyytäminen perustuisi työnantajan harkintaan ja riskiarvioon. Rekisteriotteen voi jatkossa pyytää nähtäväksi myös enintään kolme kuukautta kestävissä tehtävissä ennen työhön ottamista ja luvan myöntämistä. Siitä ei kuitenkaan saa ottaa jäljennöstä ja rikosrekisteriote on palautettava sen esittäneelle henkilölle viipymättä, Werning toteaa.

Lapsen oikeus erityiseen suojeluun on yksi lapsioikeuden keskeisistä periaatteista.

– Tämä on kirjattu muun muassa YK:n yleissopimukseen ja YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Suomi on puolestaan sitoutunut lainsäädännön keinoin varmistamaan, että ne henkilöt, jotka pyrkivät ammatteihin, joihin liittyy säännöllinen yhteydenpito lapsiin, eivät ole tuomittu lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai riistosta, Werning sanoo.

Sopimusta valvoo Lanzarote-komitea, joka on huomauttanut, että Suomen lainsäädäntö ei täytä sopimuksen vaatimuksia. Tämä siksi, ettei rikosrekisteriotetta ole vaadittu myös lyhytkestoisissa työsuhteissa olevilta henkilöiltä. Werningin mukaan on tärkeää, että hallitus ryhtyi toimiin ja lakimuutos saatiin aikaiseksi.

Lähde: STT Info