SDP:n Paula Werning: Positiivisella luottorekisterillä apu ylivelkaantuneiden tilanteeseen

Kansanedustaja Paula Werning (sd) on samoilla linjoilla oikeusministeriön kanssa ja kannattaa positiivisen luottorekisterin käyttöönottoa.

Oikeus- ja valtiovarainministeriö käynnisti tutkimuksen, jossa selvitettiin positiivisen luottorekisterin perustamisesta syntyviä parannuksia esimerkiksi ylivelkaantuneiden taloudelliseen tilanteeseen.

– Positiivisesta luottorekisteristä hyötyisivät kuluttajien lisäksi myös niin luotonantajat kuin rahoitusmarkkinatkin eli se vaikuttaisi myönteisesti koko talouden toimintaan, Werning linjaa.

Luottotietorekisteri tarjoaisi luotonantajille tiedot luotonhakijoiden tuloista, luottojen määrästä ja suuruudesta. Viranomaiset ja velalliset saisivat nähtäväksi myös tiedot luottojen kustannuksista. Kotitalouksien velkaantumisen kokonaiskuva avautuisi näin paremmin.

– Lisäksi rekisteri parantaisi lainanhakijan mahdollisuutta kilpailuttaa eri palveluntarjoajia. Samalla se avaisi mahdollisuuden lainansaantiin heille, joille se ei ole aiemmin ollut mahdollista. Pidän erittäin tärkeänä, että nämä toimet myös vähentävät ylivelkaantumisriskiä, sillä jatkossa henkilö ei voi enää ottaa velkaa monelta eri taholta muiden luotonantajien tietämättä, Werning täsmentää.

Rekisteriin kirjautuisi jatkossa tiedot yli 45 päivää pitkistä maksuviiveistä.
– Tämä on tärkeä asia ylivelkaantumisen torjumiseksi. Toisaalta taas tieto maksuviiveestä ei jäisi enää rekisteriin, kun maksu on suoritettu. Eli se ongelma, että tiedot roikkuvat rekisterissä vuosia rästien maksamisen jälkeen ja aiheuttavat ihmiselle luottotietojen menetyksen pitkäksi aikaa, poistuisi näin jatkossa, Werning huomauttaa.

Positiivisen luottorekisterin käyttöönotto tuo Werningin mukaan myös haasteita, kuten mm. tietosuojan vahvan varmistamisen, koska rekisterissä näkyisi suomalaisten tulo- ja luottotietoja.
– Tämä siksi, että tietojen ilmoitusvelvollisuus rekisteriin olisi jatkossa pakollista kaikille luotonantajille, myös Suomessa toimiville ulkomaalaisille luottofirmoille.

Werning toteaa vielä lopuksi olevansa tyytyväinen, että hallitusohjelmaankin kirjattu positiivisen luottorekisterin käyttöönoton prosessi on saatu jo lähemmäksi sen toteutumista, jotta velalliset voivat hallita velkojaan keskitetysti.

Lähde: STT Info